Forskjellige kredittkort å velge mellom

Hjelp til å finne kredittkortet som passer deg

Det er mange forskjellige kredittkort å velge mellom, og det kan derfor være problematisk å finne det rette for deg. Litt forenklet kan man si at kredittkortkundene passer inn i en av to kategorier – enten er du disiplinert eller så er du udisiplinert. Dette skal vi gå nærmere inn på nedenfor.

Tilhører du de disiplinerte?

Da er du ute etter et kredittkort som kan gi deg mange frynsegoder ved kjøp av varer og/ eller tjenester. Slike frynsegoder kan være rabatter og bonuser. Denne kundegruppen har kontroll på tilbakebetalingen til kredittkortselskapet før rentene begynner å løpe. Det er derfor ikke så farlig om renten er skyhøy.

vil du ha et kredittkort på dagen?

Danske Bank usteder kredittkortet 365 Masterecard som gir deg mange fordeler ved kjøp. Kortet er kåret til det beste 10 ganger av dinepenger.no for denne gruppen. Kortet gir deg rabatter og bonuser på blant annet drivstoff, strøm og hoteller samt 2 % cashback på drivstoff, og 3, 65% cashback på sko- og klesbutikker. Kortet kommer ikke med reiseforsikring. Kredittrammen er på 10-50 000 kroner og den effektive renten ligger på skyhøye 25, 5%.

Tilhører du de udisiplinerte?

Høres betalingsutsettelse på kjøp av varer og/eller tjenester forlokkende ut? Ja, da tilhører du denne kategorien. Kunder i denne gruppen har behov for en lav rente og en lang rentefri periode, da de som sagt ønsker å utsette betalingen. Eventuelle andre frynsegoder er bare bonus.

Scandiabanken tilbyr en av markedets laveste renter på 14, 96% og er dermed kåret til det beste kredittkortet til denne gruppen av dinepenger.no. En rentefri periode på 50 dager er heller ikke å forakte. I tillegg får man reiseforsikring og gebyrfrie kjøp av varer og tjenester. Et lite minus er et årsgebyr på 50 kroner. Kredittrammen er på 100 000 kroner.

Kredittkort – hvordan velge?

Det finnes mange kredittkort der ute, men hvordan velger man det som passer best for dine behov? Forenklet kan man si at kredittkortkundene kan deles inn i to kategorier – den disiplinerte og den udisiplinerte. De disiplinert er gjerne flinke til å betale innen fristen, mens de udisiplinerte kan ha vansker med dette. Under følger eksempler på kredittkort som passer de ulike gruppene.

Den disiplinerte brukeren

Disse kredittkortkundene har ingen problemer med å gjøre opp for seg før rentene begynner å løpe. Hvor høy renten er på kredittkortet er derfor ikke så viktig for de. Denne kundegruppen har derfor bruk for et kredittkort som gir de fine fordeler, og som gjerne er gebyrfritt. Kredittkortselskapene tilbyr ulike fordeler på kortene, og det er derfor kundens egne interesser som bestemmer hvilket kredittkort som passer best.

365 mastercard, som Danske Bank utsteder, er et eksempel på et kredittkort som kan passe denne gruppen. Dinepenger.no har kåret dette kortet til det beste valget for denne kundegruppen 10 ganger. Kredittkortet gir gode rabatter på blant annet drivstoff strøm og hoteller Det gir også cashback (penger som trekkes av kredittkortregningen) på 2% på drivstoff og 3, 65% på sko – og klesbutikker. Den effektive renten ligger på 25, 5% mens kredittrammen er på 10 – 50 000 kroner.

Den udisiplinerte brukeren
Ønsker man å utsette betalingen på store og små kjøp av tjenester og varer, faller man inn under denne kategorien. Denne kundegruppen vil derfor helst ha en lavest mulig rente med en lang rentefri periode. Frynsegoder som kommer i tillegg til dette vil være en bonus.

Scandiabanken tilbyr et kredittkort med den laveste effektive renten på markedet. Denne renten ligger på 14 ,96%, og det har derfor blitt utpekt som det beste kredittkortet for den udisiplinerte gruppen av dinepenger.no. Den rentefrie perioden er på 50 dager, og man får i tillegg av reise- og avbestillingsforsikring.